ENG Polymer  Home

Contact us

 

  Multiflex TPEs > ǥ

Products

 

 
Multiflex ǥ
Multiflex® TPEs - Thermoplastic Elastomers

SEBS, SBS ̽ Ҽ μ , ο մϴ.
Ͼ öƽ(Nylon, PBT, PC, ABS, PMMA, PC, PS) ǰ ֽϴ.
پ , , ź ȸ , ǰ ֽϴ.

Range

Type

ǥ

Ư

TPE

Multiflex G Standard

G35A 11 14009

PP.PE

G45A 11 B Z1743

G55A 11 B Z1751

G60A 11 B 10983

G70A 11 B Z1640

G80A 11 B Z1697

G90A 11 B Z1664

G45A 21 B Z2487 N0033

G62A 21 B Z1631 N0052

G62A 21 B Z5219 N0200

G75A 21 B Z1629 N0051

G80A 21 B Z2522 N0072

G90A 21 B Z1668 N0042

Multiflex GT

G40A 11 T Z1633

ȸ پ, ȭ پ.

G50A 11 T Z2486

G60A 11 T Z0392

G70A 11 T13446

G30A 21 BT Z3502 N0081

G40A 21 BT Z2811 N0081

G50A 21 BT Z2976 N0089

G60A 21 BT Z3519 N0104

G70A 21 BT Z4238 N0111

Multiflex G()

G45A 41 B Z1705

ǰ

G52A 41 M Z1747

G56A 41 Z 1696

G60A 41 13023

G70A 41 12338

G80A 41 M 11746

G90A 41 10701

Multiflex C
(SBS)

C55A 11 B 10390

SBS̽, , ÷ɿ

C55A 16 10149

C65A 11 12693

C70A 11 10184

C80A 11 12472

C90A 16 10216

TEA

Multiflex A

A1004 B Z4141

Ͼ öƽ پ.

PS.ABS SAN ASA.PC PMMA.PA

A1004 B Z4775 N0200

Multiflex SG

SG55A 510 11739

Ͼ öƽ پ.

ABS.PC.PMMA.ASA

SG55A 510 13349 N0200

SR

Multiflex G D

G40D 11B Z2099

پ, ݰ ļ

PP.PE

G44D 11 B Z1041

TPO

Multiflex ER

ER90A 11 12272

ణ ϰ , ļ

ER90A 520 BK0600 13221

ER40D 11 12210